logo

NIPT - Nu tillgängligt för alla i Sverige

NIPT (Non-Invasive Prenatal Test) är den senaste metoden inom fosterscreening, som med hjälp av ett vanligt blodprov testar ett flertal kromosomavvikelser hos fostret. Testet är helt riskfritt både för den gravida kvinnan och för fostret. 

fosterdiagnostik.se har som mål att göra NIPT tillgängligt i hela Sverige.