logo

Varför erbjuda NIPT?

Det finns uppenbara fördelar med NIPT i jämförelse med andra screeningmetoder. Säkrare testresultat och mindre risk för den gravida kvinnan. 

För att skapa förtroende hos den idag mycket välinformerade gravida kvinnan, förväntas det av er, att ni som experter håller er ajour och informerar om det senaste inom foster-diagnostik. Detta är en förutsättning för att hjälpa den gravida till ett medvetet val. 

Under en begränsad tid är det möjligt för den gravida kvinnan att få göra NIPT. Det är viktigt att ni som vårdgivare informerar om denna möjlighet i god tid, gärna i samband med inskrivningssamtalet. Alla vårdgivare inom obstetrik har möjlighet att erbjuda denna typ av provtagning och det är viktigt att patienten kan få den hjälpen via er.

 

Vad kan vi hjälpa er med?

  • Vi vill hjälpa er att upprätthålla en professionell relation med era patienter genom att förbli experter inom området fosterdiagnostik. 
  • Vi vill vara er långsiktiga partner både vad gäller kunskap och tillgänglighet.
  • Vi vill hjälpa er med de praktiska frågorna om hur ni erbjuder NIPT. 
  • Vi vill vara ett kunskapscentrum, tillgängligt för er för att ställa frågor kring metoden. 
     

Som NIPT-testare ligger ni i framkant inom obstetrik och fosterdiagnostik.