logo

Om fosterdiagnostik

Alla gravida kvinnor i Sverige erbjuds fosterdiagnostik. Hos oss kan du läsa mer om de olika metoderna. Titta gärna på filmen om fosterdiagnostik, gjord av Stockholm Läns Landsting.