logo

KUB test

(Kombinerat ultraljud och blodprov)

KUB test är en fosterdiagnostikmetod där sannolikheten för tre olika kromosomförändringar, även kallat trisomier, bedöms. Det som undersöks är trisomi 13, 18 samt 21. Du kan läsa mer om dessa avvikelser under rubriken NIPT test (ovan). Med hjälp av KUB test kan barnmorskan bedöma risken för dessa trisomier. Svaret får ni i form av en risksiffra t.ex 1:2000. Denna siffra betyder, att av 2000 personer med samma risksiffra skulle en person bära på ett foster med denna kromosomavvikelse. En högre risksiffra betyder alltså en låg sannolikhet och en låg risksiffra t.ex 1:2 betyder en hög sannolikhet. Olika landsting beslutar själva var gränsdragningen mellan hög eller låg sannolikhet dras. De flesta är överens om att gränsen går någonstans runt 1:200. Er risksiffra är alltså en statistisk bedömning eller sannolikheten. Denna bedömning är tillförlitlig upp till 75-90%. Detta beror på individuella skillnader hos personen som testas, den som undersöker men även hur fostret ligger vid undersökningstillfället.

Undersökningen består av tre olika delar: (1) den första delen är ett blodprov som mäter ämnen i blodet som kan tyda på avvikelser; (2) nästa del består av kvinnans ålder och (3) i den sista delen undersöks fostrets nackspalt genom en ultraljudsundersökning. Sammanfattningsvis läggs resultaten från de tre olika delarna ihop och en risksiffra tas fram. Blodprovet kan lämnas efter graviditetsvecka 9 och undersökningen med ultraljud ska göras i vecka 11-14.

KUB test är alltså inte en diagnostisk metod utan en screeningmetod.