logo

Moderkaksprov

(Invasiv fosterdiagonstik)

För att säkert kunna diagnostisera kromosomavvikelser hos foster krävs ett prov taget från moderkaka eller fostervatten. 

Ett alternativ till att göra ett fostervattenprov är ett så kallat moderkaksprov. Det går till på ungefär samma sätt som ett fostervattenprov men skillnaden är att det tas en liten bit av moderkakan, biopsi, istället för fostervatten. Skillnaden är även att du kan göra moderkaksprov tidigare än fostervattenprov. Du kan göra ett moderkaksprov redan i vecka 10-11.

Det finns en ökad risk för missfall efter moderkaksprov. Riskökningen beräknas ligga på cirka 1 %, d.v.s. att ca 1 av 100 provtagningar leder till ett missfall.